Thứ sáu, 14/9/2018, 14:23 (GMT+7)

Buổi sáng lịch sử của cuộc khủng hoảng tài chính 10 năm trước

Tròn 10 năm trước, sáng ngày 15/9/2008, Lehman Brothers nộp đơn phá sản, đánh dấu đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới.

 Buổi sáng lịch sử của cuộc khủng hoảng tài chính 10 năm trước
 
 

Phiên An (theo Bloomberg)

Điều chỉnh kích thước chữ